BiLMED Specjalistyczne Centrum Medyczne powstało w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki po przekształceniu się Przychodni Przyszpitalnej w prywatne podmioty gospodarcze – BiLMED stanowi kontynuację poprzednio istniejących  poradni przyszpitalnych. Dodatkowo uruchomione zostały nowe poradnie, w tym poradnia preluksacyjna i pracownia ultrasonografii ortopedycznej. W 2017 roku placówka została przeniesiona do nowego lokalu mieszczącego się w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109.

Lekarze pracujący  w BiLMED to doświadczeni, najlepsi specjaliści w regionie, często stanowiący kadrę kierowniczą w szpitalach publicznych i instytutach medycznych.

Usługi świadczone są zarówno nieodpłatnie (w ramach kontraktu z NFZ) jak i odpłatnie w zakresie istniejących specjalizacji.

Gabinety lekarskie wyposażone zostały w nowoczesne aparaty ultrasonograficzne,  w pełni skomputeryzowane w wewnętrznej sieci  BiLMED.  Placówka współpracuje z wieloma firmami diagnostycznymi i medycznymi na terenie Łodzi.

Szanując pacjentów i ich czas każdy pacjent ma wyznaczony własny termin i godzinę przyjęcia.

Zapraszamy do naszej placówki.

Zapisy na wizyty (rejestracja, wyznaczenie, zmiana, potwierdzenie terminu wizyty)

Telefonicznie i SMS

Zapisy telefoniczne dla pacjentów posiadających skierowanie od lekarza POZ lub innych specjalistów a także za skierowanie poszpitalnym i kartą informacyjną ze szpitala, S.O.R. lub izby przyjęć.

Telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

 • tel. 606 404 500
 • tel. 42 645 33 33

Jeżeli bezpośredni kontakt telefoniczny jest utrudniony – prosimy o zgłoszenie potrzeby rejestracji/zmiany terminu wizyty lub innych spraw drogą SMS pod nr tel. 660 744 311.

Poczta elektroniczna e-mail (przez Internet)

Zgłoszenie pacjenta do BiLMED możliwe jest także drogą  elektroniczną  – proszę potrzebę rejestracji lub uzyskanie informacji o terminie wizyty przekazać droga email na adres: rejestracja@bilmed.pl

Osobiście

Na terenie Poradni BiLMED ul Tatrzańska 109 II p.

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

Co musi zawierać skierowanie, aby można było się zapisać?

Skierowanie do specjalisty musi być czytelne i zawierać następujące dane:

 1. Imię i nazwisko pacjenta
 2. Numer PESEL pacjenta lub opiekuna prawnego
 3. Adres zamieszkania
 4. Telefon kontaktowy
 5. Sygnatura umowy NFZ
 6. Numer REGON poradni/szpitala/izby przyjęć z kodami resortowymi cz. V, VII, VIII
 7. Data wystawienia skierowania
 8. Poprawny tytuł skierowania
 9. Kod rozpoznania choroby (ICD10 – kod jednostki chorobowej)
 10. Imię i nazwisko lekarza oraz numer ZUS lekarza