Badanie podobaryczne stóp

Badanie podobaryczne stóp najczęściej jest wykonywane w ocenie stóp płasko-koślawych.

Cyfrowa podobaryczna diagnostyka stóp.

Wady i dysfunkcje  stóp związane z różnymi deformacjami prowadzą bardzo często do problemów ze stawami skokowymi, kolanami, a nawet biodrami i kręgosłupem. Za pomocą badania – cyfrowej podobarycznej diagnostyki  stóp można precyzyjnie określić rodzaj deformacji stóp i stopień zaawansowania schorzenia, rozkład nacisków na poszczególne części stopy, zarówno w pozycji stojącej, jak i podczas chodu.

Cyfrowa  podobaryczna diagnostyka stóp – jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, w której przy wykorzystaniu odpowiedniego urządzenia – platformy, uzyskuję się komputerowy- cyfrowy obraz  stóp. Badanie wykonywane jest w postawie statycznej  i w ruchu, co umożliwia także  ocenę obciążania stóp podczas chodzenia. Daje to możliwość wczesnego wykrycia wad postawy, nieprawidłowości  w budowie stopy, takich jak płaskostopie podłużne, poprzeczne, koślawość i szpotawość stóp. Ogromną zaletą badania jest jego obiektywność i powtarzalność, pozwala to na monitorowanie i ocenę wyników prowadzonego leczenia. Szczególne znaczenie metoda ma w przypadku dzieci gdzie pozwala ocenić stan funkcjonalny deformacji stopy na początku leczenia a następnie kontrolować efekty rehabilitacji czy stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego  a także leczenia operacyjnego w przypadku wad nabytych czy wrodzonych stopy.

Wynik badania przedstawiony jest w formie kolorowego wydruku

Technika badania:

Komputerowe badanie stóp przeprowadza się w pozycji stojącej na cyfrowej platformie podobarycznej.

  1. Ocena  statyczna – ukazuje ona rozkład obciążenia stóp, punktowy oraz procentowy z wyliczeniem odpowiednich wskaźników i kątów. Pozwala to m.in. na  zakwalifikowanie stóp pacjenta do 1 z 3 grup: stopy wydrążonej, normalnej, płaskiej.
  2. Ocena statyczna z posturografią – badanie statyczne wykonywane  w pozycji stojącej na platformie podobarycznej – przez ok. 3 minuty zbierane są obciążenia punktowe stopy i analizowane przemieszczanie środka ciężkości – pozwala to na wykrywanie m.in. zaburzeń równowagi i koordynacji ruchowej.
  3. Ocena dynamiczna stóp – podczas chodzenia. Pacjent w trakcie chodzenia stawia stopę – przechodzi przez platformę, uzyskujemy obraz obciążania stopy w ruchu. Analiza badania wykazuje miejsca obciążania stopy, przenoszenie punktu ciężkości, pozwala wyliczyć szczegółowe parametry  oceny stopy.

Otrzymane wyniki poddawane są szczegółowej analizie, na podstawie której można porównać stopy i ich zachowanie do gotowych norm lub wcześniejszych wyników.

Cennik

50 zł – badanie podstawowe
100 zł – badanie rozszerzone dynamiczne
150 zł – badanie rozszerzone dynamiczne wraz z szczegółową analizą komputerową