Ortopedia dzieci

Ortopedia dziecięca

Ortopedia dziecięca zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zachowawczym i operacyjnym wad wrodzonych, schorzeń i deformacji nabytych narządu ruchu u dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Nasi specjaliści

dr n. med. Krzysztof Bik

specjalista ortopeda-traumatolog (szczególne zainteresowania: ortopedia dziecięca)

W swojej praktyce klinicznej zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń narządu ruchu u dzieci i dorosłych. W diagnostyce wykorzystuję badanie podmiotowe – wywiad lekarski , badanie przedmiotowe – ocena kliniczna, testy kliniczne, badanie zakresu ruchu itp., oraz badania dodatkowe : badanie USG narządu ruchu i podobaryczną cyfrową diagnostykę stóp a także badanie zlecane : RTG, CT, RM. Po przeprowadzeniu diagnostyki i ustaleniu rozpoznania proponuję rozpoczęcie kompleksowego leczenia  także we współpracy z innymi ośrodkami i specjalistami  (rehabilitacja, zaopatrzenie ortopedyczne)  a także leczenia operacyjnego w warunkach szpitalnych. W ramach kontraktu finansowanego przez NFZ i prywatnie.

Diagnozowane i leczone Schorzenia narządu ruchu dzieci i dorosłych w poradni    BiL-med  oraz  Prywatnym  Gabinecie Ortopedycznym.  

 

Wady  wrodzone  stawu biodrowego  u niemowląt, dzieci i w wieku dorastania:

 • dysplazja stawu biodrowego, podwichnięcie i zwichnięcie biodra, biodro szpotawe, PFFD,
 • badanie kliniczne i diagnostyka USG od pierwszych dni życia, w późniejszym wieku także w razie potrzeby badanie RTG, CT lub RM,
 • leczenie zachowawcze, stosowanie ortez, w razie potrzeby leczenie operacyjne,
 • proces leczenia monitorowany badaniami USG.

Wady  wrodzone  stóp:

 • wrodzona stopa końsko-szpotawa, wrodzona stopa płasko-koślawa,  wrodzona stopa przywiedziona, wady palców,  rozszczep stopy, kostki dodatkowe, paluchy koślawe  młodocianych, oraz  inne wady stóp,
 • diagnostyka kliniczna od pierwszych dni życia, diagnostyka obrazowa (RTG)  w zależności od typu wady – najczęściej przed leczeniem operacyjnym,
 • leczenie zachowawcze ( stopy końsko-szpotawe płasko-koślawe wrodzone) wg Ponsettiego,  redresje , opatrunki gipsowe, ortezy.  Leczenie operacyjne – zależnie od typu wady, zazwyczaj w wieku rozpoczęcia chodzenia lub powstania dolegliwości,
 • ocena wyników leczenia, monitorowanie wady zazwyczaj trwa przez cały okres wzrostu dziecka.  

Wady wrodzone ręki :

 • palcozrost,  zdwojenia palców, palce dodatkowe, wady kciuka itp.,
 • diagnostyka kliniczna od pierwszych dni życia, diagnostyka obrazowa (RTG) w zależności od typu wady – często dopiero przed planowanym leczeniem operacyjnym,
 • leczenie – najczęściej operacyjne – wiek uzależniony od typu wady, bardzo istotna możliwość oceny funkcji ręki przed decyzją o leczeniu operacyjnym. Leczenie operacyjne może być wieloetapowe,
 • pacjent wymaga stałego nadzoru ortopedycznego i rehabilitacji poprawiającej funkcję ręki.

Wady  wrodzone  kończyny dolnej i górnej:

 • niedorozwoje , skrócenia,  deformacje osiowe ,
 • diagnostyka kliniczna i obrazowa (USG, RTG) od pierwszych dni życialub ujawnienia się wady (skrócenia) – pomiar długości i osi kończyny CT- pilot,
 • leczenie  – w pierwszej fazie zazwyczaj zachowawcze – wyrównanie długości i korekcja funkcji kończyny zaopatrzeniem ortopedycznym, rehabilitacja. We właściwym momencie leczenie operacyjne zależne od typu i wielkości wady, często wieloetapowe,
 • stałe monitorowaniestanu klinicznego przez cały okres wzrostu ze względu na ewolucję wady.

Deformacje  pozapalne kończyn i stawów:

 • Skutki ostrego krwiopochodnego zapalenia kości i stawów noworodków i niemowląt, skutki innych procesów zapalnych kości i stawów – dające dysfunkcję stawów i skrócenia oraz zaburzenia osi kończyn dolnych i górnych,
 • diagnostyka kliniczna – ocena funkcji stawów i kończyn. Diagnostyka obrazowa – USG, RTG, CT, RM – ocena  stawu, długości kończyny i jej osi, ocena chrząstki wzrostowej i prognozowanie narastania deformacji,
 • leczenie zależnie od stopnia dysfunkcji – od rehabilitacjiprzez zaopatrzenie ortopedyczne do długotrwałego wieloetapowego leczenia operacyjnego,
 • stałe monitorowaniestanu klinicznego przez cały okres wzrostu ze względu na  ewolucję wady wynikającą z uszkodzenia chrząstek wzrostowych.

Deformacje  neurogenne:

 • porażenie wiotkie  i spastyczne kończyn dolnych i górnych, deformacje i przykurcze powstające w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego, przepukliny oponowo-rdzeniowej, miopatie, artrogrypoza,  itp.,
 • diagnostyka kliniczna – pierwotna ocena neurologiczna, wtórnie ocena ortopedyczna, ocena funkcji narządu ruchu – badanie chodu, podobaryczna diagnostyka stóp. Badanie USG i RTG – ocena stawu biodrowego,
 • leczenie – rehabilitacja, zaopatrzenie ortopedyczne, farmakologia. Korekcja przykurczów iniekcjami z botuliny.  Leczenie operacyjne – od prostych zabiegów korekcyjnych do złożonych wielomiejscowych i wieloetapowych,
 • Stałe monitorowanie stanu klinicznego we współpracyz rehabilitantem i zaopatrzeniem ortopedycznym.   

Choroby guzopodobne kości i jałowe martwice:

 • wyrośla kostno-chrzęstne mnogie i pojedyncze, torbiele kostne, defekty włóknistekości, jałowe martwice : pięty, guzowatości  k. piszczelowej, głowy k. udowej, ,
 • leczenie zazwyczaj operacyjne w chorobach guzopodobnych, w jałowych martwicach zachowawcze  ( rehabilitacja)  sporadycznie operacyjnie ( choroba Osgood-Schlattera, choroba Perthesa),
 • najczęściej usunięcie zmiany kończy leczenie, niekiedy wskazane są kontrole ortopedyczne.  

Nabyte i pourazowe schorzenia narządu ruchu:

 • Nawrotowe i nawykowe zwichnięcia rzepki,  stopy płasko-koślawe, kręcz, zespół cieśni kanału nadgarstka, zespól cieśni nerwu łokciowego,pourazowa niestabilność stawu skokowego, łokieć tenisisty, paluchy koślawe, palce szponiaste i młotowate, gangliony, torbiele dołu podkolanowego, choroba Dupuytrena,
 • diagnostyka kliniczna i obrazowa po zauważeniu choroby, badanie RTG, USG, CT, RM,.
 • początkowo leczenie zachowawczeale często  leczenie operacyjne –zabiegi odtwórcze , przywracające funkcję lub korygujące deformację,
 • korekcjalub usunięcie zmiany kończy leczenie, sporadyczne  kontrole ortopedyczne.

Choroby zwyrodnieniowe, zapalne i przeciążeniowe:  

 • choroba zwyrodnieniowa biodra, kolana, barku, stawu skokowego  i innych, choroby zapalne i reumatoidalne stawów, entezopatie, zespół bolesnego barku, biodro strzelające, neuralgie korzeniowe itp.,
 • diagnostyka kliniczna i obrazowapo zauważeniu choroby, badanie USG, RTG ewentualnie CT, RM,.
 • głównie leczenie zachowawcze, rehabilitacja, leczenie farmakologiczne, suplementy diety, iniekcje dostawowe. osoczowe koncentraty płytkowe, ortezy,  niekiedy  leczenie operacyjne – artroskopie, endoprotezo plastyka, zabiegi , przywracające funkcję lub korygujące deformację,
 • większośćtych schorzeń ma charakter przewlekły wymagający długoletniej

Urazy i ich skutki:

 • złamania kości długich, zwichnięcia, urazy stawów i tkanek miękkich ,
 • diagnostyka kliniczna i obrazowabadanie USG, RTG ewentualnie CT, RM,
 • leczenie zachowawcze: repozycja, unieruchomienie. Leczenie  operacyjne – artroskopia, operacyjne nastawianie i zespalanie złamań. Postępowanie pooperacyjne – rehabilitacja, zaopatrzenie ortopedyczne. Usuwanie zespoleń pooperacyjnych,
 • wygojenie urazu zazwyczaj jest zakończeniem leczenia.   

Wady postawy, zaburzenia chodu i innych funkcji narządu ruchu:

 • płaskostopie, kolana koślawe, kolana szpotawe, chód w rotacji wewnętrznej, zespół zwiększonej wiotkości stawów, skrzywienia kręgosłupa, skośne ustawienia miednicy, przykurcz barków, wady klatki piersiowej – klatka szewska lub kurza,
 • diagnostyka kliniczna, badanie obrazowe –RTG , CT,
 • leczenie najczęściej zachowawcze – zmiana nawyków, ćwiczenia , korekcje, zaopatrzenie ortopedyczne, rehabilitacja. Niekiedy konieczność leczenia operacyjnego.

konieczna opieka ortopedyczna przez cały okres wzrostu.

dr n. med. Zbigniew Lipczyk

specjalista ortopeda-traumatolog (szczególne zainteresowania mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa (leczenie toksyną botulinową), chirurgia ręki, urazy kolana (artroskopia i rekonstrukcje więzadeł krzyżowych), urazy sportowe, wady wrodzone dzieci, nowotwory i zmiany nowotworowopodobne, deformacje pourazowe)

lek. med. Tomasz Kraska

specjalista ortopeda-traumatolog (szczególne zainteresowania: wydłużanie kończyn metodą Ilizarova)

dr Norbert Guzikiewicz

specjalista ortopeda

lek. med. Krzysztof Małecki

specjalista ortopeda-traumatolog (szczególne zainteresowania: wady postawy, urazy dzieci i młodzieży)