Poradnia ortopedyczna

Co to jest ortopedia

Ortopedia zajmuje się całością zagadnień związanych z rozpoznawaniem oraz leczeniem nieprawidłowości w działaniu i budowie narządu ruchu, będących wynikiem wad wrodzonych lub nabytych, urazów czy chorób. Choroby narządu ruchu są najczęstszymi przyczynami przewlekłego bólu i ograniczenia sprawności fizycznej.

Nasi lekarze

 • dr n. med. Zbigniew Lipczyk
 • dr n. med. Krzysztof Bik
 • dr Danielski

Diagnostyka w ramach poradnii

W ramach poradni ortopedycznej diagnostyka obejmuje:
– badania laboratoryjne,
– badania radiologiczne,
– USG stawów.

Do najczęściej spotykanych wad wrodzonych należą:

 • rozwojowa dysplazja i dysplazja ze zwichnięciem stawu biodrowego, biodro szpotawe,
 • wrodzone wady stopy:  stopa końsko – szpotawa, stopa płasko-koślawa wrodzona, stopa
 • przywiedziona,
 • jałowe martwice kości jak np. choroba Perthes`a, choroba Osgood-Schlatter`a i inne,
 • dysplazje kostne,
 • artrogrypoza (płodowe zbliznowacenie mięśni),
 • choroby metaboliczne tkanki kostnej w tym wrodzona łamliwość kości,

Schorzenia i deformacje nabyte narządu ruchu:

 • zaburzenia nerwowo – mięśniowe w przebiegu dziecięcego porażenia mózgowego,
 • przepukliny oponowo – rdzeniowej (leczenie zachowawcze i operacyjne przykurczy i  deformacji kończyn),
 • łagodne nowotwory układu mięśniowo – szkieletowego (np. wyrośla kostne, cysty),
 • nierówności kończyn dolnych,
 • wady postawy,
 • następstwa urazów jak zaburzenia zrostu kostnego, deformacje  osi długiej kończyn.