Rejestracja

Zapisy telefoniczne wyłącznie ze skierowaniem lub skierowaniem i kartą informacyjną ze szpitala/izby przyjęć

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00
tel. 606 404 500
tel. 42 645 33 33

Co musi zawierać skierowanie, aby można było się zapisać?

Skierowanie do specjalisty musi być czytelne i zawierać następujące dane:

  1. Imię i nazwisko pacjenta
  2. Numer PESEL pacjenta lub opiekuna prawnego
  3. Adres zamieszkania
  4. Telefon kontaktowy
  5. Sygnatura umowy NFZ
  6. Numer REGON poradni/szpitala/izby przyjęć z kodami resortowymi cz. V, VII, VIII
  7. Data wystawienia skierowania
  8. Poprawny tytuł skierowania
  9. Kod rozpoznania choroby (ICD10 – kod jednostki chorobowej)
  10. Imię i nazwisko lekarza oraz numer ZUS lekarza