BILMED – Nowoczesna poradnia

B i L – Specjalistyczne Centrum  Medyczne  powstało w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki po przekształceniu się Przychodni  Przyszpitalnej w prywatne podmioty gospodarcze, których właścicielami są lekarze z instytutu CZMP.

BiLMED jest centrum medycznym powstałym na bazie:

  • Poradni Ortopedycznej dla dzieci i dorosłych,
  • Poradni Chirurgii Dziecięcej
  • Poradni Urologii dziecięcej.

Zespół pracujących lekarzy  stanowią nadal lekarze pracujący w Klinikach Instututu Centrum zdrowia Matki Polki z Kierownikami Klinik na czele,  a Centrum stanowi kontynuację poprzednio istniejących  poradni przyszpitalnych mających podpisane kontrakty z NFZ.

Wprowadzono nowe poradnie jak chirurgii plastycznej dziecięcej, chirurgii ręki dla  dzieci, poradni wad postawy, poradnie preluksacyjną i pracownie ultrasonografii ortopedycznej.

Poszerzono ofertę skierowaną do pacjentów o  usługi komercyjne z zakresie istniejących specjalizacji.

Gabinety lekarskie wyposażone zostały w nowoczesne aparaty ultrasonograficzne,  w pełni skomputeryzowane w wewnętrznej sieci  B i L – Specjalistycznego Centrum  Medycznego.  Placówka korzysta z Zakładu Radiologii Instytutu CZMP , który sąsiaduje z naszą placówką. Zdjęcia rtg wykonywane są natychmiast po ich zleceniu wydanym przez lekarza i są do jego dyspozycji zaraz po ich wykonaniu. Korzystamy z laboratorium ICZMP – jednego z najlepszych ośrodków laboratoryjnych w naszym województwie, które  znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie naszej placówki , gdzie wykonywana jest pełna paleta badań diagnostycznych. Tak wiec wszystko jest na miejscu i wszystko w ekspresowym czasie.

Utworzona została nowa osobna rejestracja pacjentów dla naszej placówki.

Szanując pacjentów i ich czas każdy pacjent ma wyznaczona własny termin i godzinę przyjęcia.

Zapraszamy do naszej placówki.

BILMED – Nowoczesna poradnia